ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ

Бібліотека зобов’язана:

І. Формувати універсальний бібліотечний фонд з урахуванням змісту Навчання в ЗНЗ, згідно з його Інформаційними І виховними функціями, запитами та Інтересами користувачів тощо.

2. Організувати, раціонально розміщувати та вести облік бібліотечних фондів.

3. Систематично аналізувати використання бібліотечного фонду.

4. Пропагувати, КНИГУ І читання засобами бібліотечної роботи, сприяти підвищенню культури читання.

5. Складати І готувати списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі. Виконувати довідкову та Інформаційну роботу шляхом масового, групового та Індивідуального Інформування.

6. Формувати систему бібліотечно-бібліографічної освіти учнів та пєдколективу.

7. Систематично слідкувати за своєчасним поверненням до бі-бліотеки виданих документів.

В. Забезпечувати користувачів необхідними документами під час канікул та для підготовки до вступних ІСПИТІВ.

9. Замовляти документи за  МЗЛ.

10. Проводити на початку навчального року перереєстрацію ко-ристувачів.

11. Організувати ремонт видань та палітурні роботи.

12. Створювати та підтримувати комфортні умови для роботи ко-ристувачів.

13. Забезпечувати режим роботи бібліотеки згідно з вимогами навчального закладу.

Бібліотека має право:

14. Визначати зміст та форми своєї діяльності.

15. 'Знайомитись з планами навчально-виховної роботи ЗНЗ.

І б. Ставити до відома адмІн1страиІю ЗНЗ про порушення користу-вачами основних вимог до користування документами.


Наша адреса:

Поштовий індекс: 64122

Харківська область,

Первомайський район,

с.Олексіївка, вул.Шкільна, 15

тел.(05748)73-8-97

e-mail: olexey_73@ukr.net